Detail práce

Metódy riadenia a merania operačního rizika bánk

Autor: Mgr. Marián Rábota
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Slovenský
Stránky: 90
Ocenění: Externím konzultantem byl Mgr. Michal Němec
Odkaz:
Abstrakt: Táto diplomová práca popisuje metódy riadenia a merania operačného rizika bánk. Metódy sú rozdelené na tie, ktoré určujú kapitálovú požiadavku na krytie operačného rizika a tie, ktoré sa používajú na riadenie tohto rizika. Následne je popísaný rozvoj programov riadenia a merania operačného rizika a operačne-rizikový profil bánk.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY