Detail práce

Vyrovnávací procesy platební bilance a analýza funkcí zahraničního obchodu ČR v letech 1993-98

Autor: PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, PhD
Rok: 2001 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Český
Stránky: 0
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: CÍL A OBSAH DISERTAČNÍ PRÁCE
Rovnovážný vývoj každého ekonomického celku se musí vyznačovat nejen vnitřní, ale i vnější ekonomickou rovnováhou. Vnitřní rovnováha je vyjadřována zejména stabilitou cen a vnější rovnováha vyrovnaností platební bilance s návazností na vnější zadlužení země. V případě vzniku vnitřní či vnější nerovnováhy začne ekonomika dřív nebo později sama automaticky usilovat o obnovení rovnováhy.
Mechanismy vyrovnávání vnější ekonomické nerovnováhy (která je zachycena platební bilancí) jsou dvojího typu. Prvním typem jsou automaticky působící mechanismy, které jsou uváděny do pohybu samovolně při vzniku nerovnováhy, nevyžadují přijetí žádných hospodářsko-politických opatření a působí tak dlouho, dokud není obnoven rovnovážný stav. Ekonomická teorie definuje tři automatické mechanismy: cenový mechanismus (založený na změně relativních cen), důchodový mechanismus (založen na relativních změnách důchodu) a monetární mechanismus (založen na relativních změnách peněžní zásoby).
Další hospodářské mechanismy vyrovnávající vnější ekonomickou nerovnováhu již automatické nejsou, ale spočívají v jednáních státních orgánů zaměřených na odstranění nerovnovážného stavu (opatření na podporu exportu, zavedení cel, kvót apod.). Tato opatření bývají vzhledem k uzavřeným dohodám o zahraničním obchodu problematická, přesto jsou často užívány. Poněvadž tyto rozhodnutí jsou více méně administrativního charakteru, nebyly předmětem analýzy předložené disertační práce.
Naopak v předložené disertační práci jsou podrobně popsány všechny základní automatické vyrovnávací procesy vnější ekonomické nerovnováhy (nerovnováhy platební bilance) jak v režimu pevných měnových kurzů (kapitola 2), tak i v režimu volně plovoucích měnových kurzů (kapitola 3). Dále v kapitole 4 bylo provedeno podrobné srovnání předpokladů, působení a dopadů dvou nejvíce protichůdných automatických vyrovnávacích procesů platební bilance -- keynesovského a monetárního přístupu k výkonové (resp. celkové) platební bilanci.
V kapitole 5 byl odvozen teoretický K-M model srovnání keynesovského a monetárního přístupu k procesu vyrovnání platební bilance. Pomocí odvozeného K-M modelu a IS-LM-BP modelu byla v této kapitole provedena teoretická analýza vývoje vnitřní a vnější ekonomické situace České republiky v letech 1993-1998.
S analýzou vyrovnávacích procesů platební bilance souvisí analýza funkce exportu a funkce importu -- funkcí zahraničního obchodu. Analýzou jednotlivých funkcí zahraničního obchodu České republiky v letech 1993-1998 jsem se podrobně zabýval v kapitolách 6 až 9. V uvedených kapitolách je teoreticky popsána importní a exportní funkce, provedeno shrnutí dosavadních českých empirických studií zabývajících se výzkumem funkcí zahraničního obchodu a posléze je proveden samostatný statistický a ekonometrický výzkum importní a exportní funkce. Tento výzkum byl zaměřen nejen na zjištění důchodových, cenových a kurzových elasticit exportu a importu českého zahraničního obchodu, ale i na zjištění závislosti vývoje exportu a importu na situaci peněžního trhu. Vlastním empirickým výzkumem jsem se tak pokusil kvantifikovat skutečný vliv monetárního přístupu na vývoj platební bilance. Pro odhalení a kvantifikaci dlouhodobých vztahů v českém zahraničním obchodě v letech 1993-1998 jsem provedl u nadefinovaných regresních funkcí exportu a importu i kointegrační analýzu umožňující v ekonomických modelech popsat dlouhodobé závislosti.
Cíl zpracované disertační práce spočíval v empirickém testování platnosti dříve nadefinovaných explicitních modelů zahraničního obchodu České republiky pro období 1993-1998, v odhadech a zjištění nejsilnějšího zpoždění vysvětlované a vysvětlujících proměnných a zejména pak v provedené ekonometrické kointegrační analýze dlouhodobé závislosti vývoje funkcí zahraničního obchodu. Za obecnější cíl práce pak lze považovat empirické zhodnocení platnosti keynesovského a monetárního přístupu k procesu vyrovnání platební bilance.
Únor 2023
poútstčtsone
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY