Detail práce

Anuity: Regulace, náklady a poplatky ve výplatní fázi fondového pilíře důchodového systému

Autor: Mgr. Tomáš Hochmeister
Rok: 2006 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 104
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Rostoucí význam příspěvkově definovaných důchodových pilířů nastolil otázku, jakým způsobem budou senioři čerpat své prostředky z individuálních účtů. Většina zemí požaduje povinný nákup anuity alespoň za část jedincových naspořených aktiv. Trhy anuit byly v nedávné době kritizovány za způsob oceňování a vysoké náklady. Povinný nákup anuity významně snižuje fenomén nepříznivého výběru. Vláda má možnost pobídkami a vytvořením určitých podmínek výrazně zlepšit efektivitu trhu anuit. Neadekvátní regulace a některé požadavky mohou naopak nákup anuity citelně prodražit .
Porovnáváme hodnotu anuit v mezinárodním kontextu s důrazem na příklady Chile, Švédska a role, kterou sehrají v nových povinných fondových pilířích v Maďarsku, Polsku a na Slovensku.
Ke stažení: Diplomová práce Tomáš Hochmeister

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY