Detail práce

Etické kodexy a normy v bankovnictví

Autor: Mgr. Zuzana Budínská
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 114
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá etickou stránkou bankovnictví, se zaměřením na Českou republiku. Účelem práce je analyzovat, nakolik je, nebo může být proces samoregulace prostřednictvím bankovních kodexů účinný. Konkrétně se zabývá novým etickým kodexem ČBA – kodexem chování mezi bankou a klientem. Poněkud méně detailně se věnuje také bankovní regulaci. Druhým cílem práce je přiblížit čtenáři celosvětový bankovní problém – praní peněz, a s ním související bankovní tajemství, zjistit, jaké se vyskytují v systému morální nedostatky a jakou cestou by mohly být řešeny.
Ke stažení: Diplomová práce Zuzana Budínská

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY