Detail práce

Aktivní vs. pasivní investiční fondy

Autor: Bc. Barbora Benešová
Rok: 2006 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 133
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Hlavním smyslem této práce je hledání odpovědi na otázku, zda je pro jednotlivé investory smysluplnější investovat do pasivních otevřených akciových fondů nebo zda je pro ně přínosnější investovat do aktivních akciových fondů. Podstatná část práce se proto soustředí na podrobnější zkoumání chování cen akcií a také na to, co determinuje tvorbu cen akcií. Je diskutována teorie efektivních trhů a jsou prezentovány výsledky studií testujících hypotézu efektivních trhů. Tyto studie také odhalují mnohé o chování cen akcií a dalších cenných papírů. Dále jsou nastíněny nejnovější poznatky behaviorálních financí, které implikují, že ceny akcií mohou být podstatně ovlivněny specifickým charakterem lidské psychologie. V samostatné kapitole je rovněž prozkoumán vliv heterogenity investorů na formování cen akcií. Rozhodující pro rozhodnutí sporu aktivních vs. pasivních otevřených akciových fondů jsou výsledky empirických studií, které se zabývají výkonností fondů. Výsledky těchto studií jsou extensivně diskutovány v poslední kapitole. Autorka se v závěru práce přiklání k tomu, že smysluplnějším pro drobné investory je investování do pasivních akciových fondů.
Ke stažení: Bakalářská práce Barbora Benešová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY