Detail práce

Evropská společnost

Autor: Mgr. Vendula Blažková
Rok: 2006 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 69
Ocenění: Externím konzultantem byl ing. Jiří Nekovář.
Odkaz:
Abstrakt: Základní myšlenkou evropské hospodářské integrace je volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Se vstupem České republiky do Evropské unie se tato otázka stala aktuální i pro naši ekonomiku. Cílem této práce je poskytnout komplexní analýzu jednoho z relativně nových institutů vytvořených za účelem realizace volného pohybu kapitálu – evropské společnosti jako nové formy obchodních společností na nadnárodní úrovni. Práce poskytuje především praktické informace pro zakládání evropské společnosti, a to jak podle evropského práva, tak podle českého právního řádu. Zohledněna jsou především specifika nové právní úpravy. Zvláštní pozornost je věnována aplikaci českých právních norem na evropskou společnost, zejména v oblasti účetnictví a daňových zákonů. V závěru práce jsou zhodnoceny výhody a nevýhody této nové právní formy a také shrnuty dosavadní zkušenosti s ní.
Ke stažení: Bakalářská práce Vendula Blažková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY