Detail práce

Koncepcia „Leniency programu“ v boji proti kartelom

Autor: Bc. Jana Dullová
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: † Ing. Zdeněk Hrubý CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 66
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá kartelovými dohodami a „Leniency programom“, ktorý predstavuje jeden z najúspešnejších spôsobov, akými je možné tieto zakázané dohody odhaliť. Vo svojej prvej časti popisuje vývoj koncepcií hospodárskej súťaže. Nasleduje nutný prehľad základných pojmov z oblasti práva ochrany hospodárskej súťaže, ako aj súťažného práva v USA, EÚ a v ČR. V nasledujúcich častiach sú popísané modely kartelových dohôd, Leniency programu a model väzňovho dilema. Na vytvorenie odporúčaní zlepšenia Leniency programov v USA, EÚ a v ČR boli použité závery z predchádzajúcich kapitol.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY