Detail práce

Státní vliv na peněžnictví v meziválečném Československu

Autor: Bc. Petr Charamza
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 54
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Obsahem této práce je popis vývoje státního vlivu na meziválečné peněžnictví. V období první republiky je patrný nárůst státních zásahů do oblasti peněžnictví, o jejichž účinnosti můžeme v mnoha případech spekulovat. Stát významně regulacemi zasahoval do obchodní činnosti bank, ať už se jednalo o zakládání nových ústavů, či revizi těch stávajících. Největší změny a značné posílení státních zásahů přinesly bankovní zákony z let 1924, resp. 1932. Jejich hlavním cílem měla být stabilizace bankovního systému a snaha zabránit tak případným dalším krizím. V tomto období došlo také k založení několika nových institucí, které sloužily k regulačním opatřením peněžního sektoru. Jejich práce byla přerušena až druhou světovou válkou.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY