Detail práce

EURÓPSKA STRATÉGIA ZAMESTNANOSTI

Autor: Bc. Margaréta Ilková
Rok: 2006 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 91
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Hlavnou témou práce je nezamestnanosť, vážny ekonomický i spoločenský problém. Hneď v úvode sa poukazuje na jej negatívne dôsledky a ich možné riešenie. To ako sa táto problematika riešila v rámci Európy je prediskutované v ďalších kapitolách. Práca popisuje kroky prijaté na boj proti nezamestnanosti od vzniku Európskej únie až po súčasnosť, to je od Rímskej zmluvy až po Lisabonskú stratégiu.
Na základe zistenia, že vysoká nezamestnanosť naďalej pretrváva, je v práci zhodnotená účinnosť týchto opatrení. Implemetácia a zhodnotenie stratégie zamestnanosti je zobrazené na príklade Slovenskej republiky, novej členskej krajiny.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY