Detail práce

Čas, plán a trh

Autor: Bc. Martin Kollár
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 53
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Hlavnou témou tejto práce je objasnenie procesu rozhodovania jednotlivca v čase, ktoré je na záver zapojené do trhového systému, v ktorom sa stretáva množstvo jednotlivcov, ktorí sa simultánne rozhodujú. Základné princípy rozhodovania obsiahnuté v tejto práci vychádzajú z diela G. L. S. Shackla, ktorého hlavné charakteristiky sú okamihovosť a neistota spojená s plynutím času. Preto proces rozhodovania jednotlivca prebieha v daný okamih prostredníctvom vytvárania si predstáv o možných budúcich výsledkoch konania. Pri vytváraní týchto predstáv jednotlivec vychádza z okamihových a apriórnych predstáv, ktoré reprezentujú popis fungovania systému. Jednotlivec sa ďalej rozhoduje uvalením očakávaní o udelením budúcej hodnoty na predstavované výsledky. Keďže však každý jednotlivec žije v spoločnosti zloženej z veľkého množstva jednotlivcov, dochádza tu k šíreniu vedomostí a očakávaní prostredníctvom uskutočňovania plánov a cenových mechanizmov. Každý jednotlivec tak dokáže získať dostatočné množstvo vedomostí na to, aby sa mohol v tomto komplexnom systéme meniacom sa vplyvom plynutia času cieľavedome rozhodnúť.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY