Detail práce

Do jaké míry je hospodárská politika vlád Tonyho Blaira keynesiánská?

Autor: Bc. Ondřej Lopušník
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Milan Sojka CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 63
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá hospodárskou politikou vlád Tonyho Blaira z pohledu ekonomické teorie; konkrétně se snaží nalézt odpoveď na otázku, nakolik mohou být tyto politiky považovány za keynesiánské. Obsahuje strucný popis
monetárního a fiskálního rámce, danového systému a politiky zamestnanosti. Následná analýza monetární a fiskální politiky a politiky zamestnanosti ukazuje (dle
názoru autora), že teoretickým východiskem politických opatrení prijatých v techto oblastech nemuže být keynesiánství.
Ke stažení: Bakalářská práce Ondřej Lopušník

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY