Detail práce

Porovnanie rastu cien ropy v 70. rokoch v období 1. a 2. ropného šoku s aktuálnou situáciou: Hrozí svetu 3. ropný šok?

Autor: Bc. Viera Murková
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 67
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalárska práca na tému Porovnanie rastu cien ropy v 70. rokoch v období 1. a 2. ropného šoku s aktuálnou situáciou: Hrozí svetu 3. ropný šok? pozostáva z troch hlavných častí. Prvá časť vysvetľuje stav ekonomiky v 70. rokoch, dôvody vedúce k ropným šokom, ako to ovplyvnilo vyspelé krajiny a ako sa s tým tieto krajiny vysporiadali. Druhá časť sa zaoberá situáciou v 21. storočí, vysokou cenou ropy i jej produktov a dopadmi na ekonomiky, ktoré sa snažia predchádzať chybám, ktorých sa dopustili v 70. rokoch. Záver práce je venovaný predikciám do budúcnosti a prípadným alternatívam k rope.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY