Detail práce

Dlouhodobá zdravotně-sociální péče

Autor: Bc. Zdeňka Myslíková
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: PhDr. Lucie Bryndová
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 0
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá otázkou dlouhodobé péče a jejího vymezení v rámci systému zdravotní a sociální péče spolu
s analýzou faktorů, které budou poptávku a výdaje na tyto služby do budoucna zvyšovat. Na základě vymezení doporučovaných opatření, která by měla pomoci udržet růst nákladů na dlouhodobou péči v mezích, zjišťuje, že principy organizace dlouhodobé péče v České republice tato kritéria nesplňují a navíc již v současné době kvůli nepřehledně vymezeným kompetencím a pravidlům jsou generovány zvýšené náklady. Práce zjišťuje, že tyto náklady vznikají zejména protože racionální klienti mají prostor
pro přenášení finančního břemene na veřejný sektor.
Vzhledem k podmínkám nesystematického
a neúplného vymezení dlouhodobé péče jako samostatného oboru se práce dále zabývá výpočtem skutečných celkových nákladů na formální dlouhodobou péči v České republice
a též výpočtem tzv. ‚nákladů neefektivity‘. Zabývá se též otázkou, nakolik mohou náklady na dlouhodobou péči růst s tím, jak budou stále více působit vlivy, jež mají na růst poptávky vliv. V poslední části práce je navržen možný způsob řešení financování dlouhodobé péče v České republice tak, aby byl transparentnější a spravedlivější.
Ke stažení: Bakalářská práce Zdeňka Myslíková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY