Detail práce

Ruská federace v letech 1998-2005

Autor: Rostyslav Petchenko
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 67
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Předkládaná bakalářské práce zkoumá proces transformace Ruska počínaje rokem 1998. Tento rok byl poznamenán vypuknutím ruské finanční krize, která odhalila slabé stránky ruské ekonomiky a usměrnila ekonomický a politický vývoj země. Její vznik nebyl náhodou a měl kořeny již v předchozích letech. V této souvislosti uvádím stručný popis vývoje země před rokem 1998. Úvodní kapitola obsahuje analýzu předpokladů vzniku, samotného průběhu měnové krize a faktorů, které jej ovlivnily. V druhé časti popíšu nástup Putina k moci, jeho kurz a změny v politickém systému, pak se zaměřím na hospodářský vývoj Ruska. Ve třetí kapitole prozkoumám postavení Ruské federace ve světovém hospodářském společenství, stručně popíšu vztahy země s mezinárodními a regionálními organizacemi a integračními uskupeními, případně účast v nich. Podrobněji se budu zabývat vztahy Ruska s Evropskou unií.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY