Detail práce

Akciový trh v České republice: Vstupní podmínky

Autor: Bc. Michael Princ
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 66
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením podmínek pro využití instrumentu akcie v České republice. Vysvětluje motivaci společností k využívání různých způsobů financování, z perspektivy corporate finance a corporate governance, a zdůrazňuje vlivy mezi dluhovým a akciovým typem financování. Hodnocení zvažuje vliv vývoje akciového trhu, jeho institucí i problematiku vstupní procedury. Dochází k závěru, že vlivy, které způsobovaly převahu úvěrového financování a byly překážkou fungování efektivního akciového trhu, se postupně vyvíjejí ve prospěch akciového typu financování.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY