Detail práce

Současná diskuse o regulaci trhu s elektřinou – teorie

Autor: Bc. Simona Riemlová
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: † Ing. Zdeněk Hrubý CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 99
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Evropský trh s elektřinou prochází v posledních letech procesem rychlých změn. Nastolený trend liberalizace a deregulace odvětví zásadně mění prostředí, ve kterém energetické podniky fungovaly. Cílem této práce je analyzovat současný stav evropské diskuse týkající se liberalizace trhu s elektřinou. Součástí této práce je teoretický exkurz do problematiky přirozeného monopolu v energetice, popis evropských požadavků na uspořádání energetického trhu, dále pak zkušenosti prvních zemí otevírajících svůj energetický trh. Tvrzení, že jednotná evropská direktiva 2003/92/ES ponechává dostatečný prostor každé z členských zemí organizovat vlastní energetický trh podle svých představ, opřeme o aktuální diskuse a zkušenosti dvou ze členských zemí Evropské Unie, České Republiky a Francie. Vyvrcholením práce je pak šestá část porovnávající současný stav liberalizace v těchto zemích, spokojenost občanů s tímto postupem a jeho dopad na cenu energií.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY