Detail práce

Rozbor přímých zahraničních investic v české ekonomice

Autor: Bc. Jakub Sokol
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 86
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je poskytnout co možná nejkomplexnější pohled na problematiku přímých zahraničních investic a jejich determinant. Hlavní důraz je přitom kladen na analýzu situace v České republice. V úvodu práce je uvedena jak exaktní definice PZI, tak různé druhy jejich klasifikace. Dále se práce snaží zmapovat nedlouhou historii českých i celosvětových toků PZI, ale stejně tak si ve své následující části všímá soudobých otázek, které se k přímým zahraničním investicím váží. Mezi ně lze zařadit např. systém poskytování státních pobídek zahraničním investorům a jeho ospravedlnitelnost, ale i možná negativa, jež jsou s PZI spojena. Další oddíl porovnává determinanty přílivu PZI do regionu střední a východní Evropy z pohledu řady již provedených studií založených jak na průzkumech, tak na ekonometrických modelech. Samotný závěr práce je věnován ekonometrickému modelu, který se snaží pomocí panelových dat určit determinanty přímých zahraničních investic proudících do jednotlivých výrobních odvětví českého hospodářství.
Ke stažení: Bakalářská práce Jakub Sokol

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY