Detail práce

Vývoj trhu práce a systému sociálního zabezpečení v Číně od roku 1978

Autor: Bc. Hana Stárová
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant: Ing. Michaela Erbenová Ph.D
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 83
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá zaváděním tržních principů do oblastí zaměstnanosti a sociálního zabezpečení (včetně zdravotní péče a bydlení) v Číně od roku 1978. Hlavním cílem je ukázat, jaký vliv měly ekonomické reformy na sociální jistoty Číňanů. První kapitola popisuje, jaký sociální systém fungoval v Číně před rokem 1978, a dále nastiňuje reformní hnutí po roce 1978 s důrazem na reformu podniků. Druhá kapitola je věnována tématu zaměstnanosti – vznikajícímu trhu práce, masivnímu propouštění a vzniku nezaměstnanosti. Třetí kapitola se zabývá vývojem systému sociálního zabezpečení – především zaváděním sociálního pojištění. Čtvrtá kapitola doplňuje práci o problematiku proměn zdravotní péče a bydlení.
Ke stažení: Bakalářská práce Hana Stárová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY