Detail práce

Teoretické aspekty vybraných ekonomických politik Evropské unie a analýza jejich efektů

Autor: Iva Nedomlelová, PhD. (Petrůjová)
Rok: 2002 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Český
Stránky: 101
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou pozitivních i negativních efektů vybraných ekonomických politik realizovaných Evropskou komisí či národními vládami jednotlivých členských států Evropské unie. Všechny politiky uskutečňované v rámci EU budou mít bezprostřední vliv na vývoj české ekonomiky po vstupu České republiky do uvedeného integračního seskupení.

Kritériem výběru zkoumaných politik a jejich konkrétních nástrojů byl rozsah dopadu na vnitřní trh členských států Evropské unie a současně míra intervencionismu nutná k jejich realizaci. Z tohoto důvodu je pozornost věnována společné zemědělské politice, u které obě uvedená kritéria nabývají značného rozsahu. Dalšími politikami, které jsou předmětem zájmu doktorské práce, jsou společná obchodní politika, politika na ochranu hospodářské soutěže a politika průmyslová.

V české ekonomické literatuře jsou jednotlivé politiky více či méně zevrubně verbálně popsány nicméně jedná se většinou o popisy institucí, jejich cílů či zásad, aniž je vyložen mechanismus fungování dané politiky. Proto je v této doktorské práci zvolen alternativní přístup pomocí převážně mikroekonomického graficko-analytického aparátu, který umožňuje širší teoretické interpretace ekonomického obsahu jednotlivých politik, efektů jejich specifických nástrojů a možnosti hodnocení jejich kladných či záporných efektů.

Doktorská práce se snaží verifikovat dvě základní hypotézy. První je, že existence a samotná realizace jednotlivých politik Evropskou komisí jsou opodstatněné a zároveň ospravedlnitelné především z politických, v některých případech též sociálních příčin a druhá, teoreticko-ekonomická analýza efektů většiny nástrojů intervenčních politik dokazuje jejich neefektivnost, vedoucí k vytváření řady dalších imperfekcí na již i tak nedokonale konkurenčních trzích.

První kapitola je teoretickým vstupem do procesu integrace obecně i konkrétně v rámci vývoje v západní Evropě. Druhá kapitola obsahuje klasifikaci jednotlivých politik uskutečňovaných v EU. Obsahem třetí kapitoly s názvem společná zemědělská politika je vymezení specifik trhu se zemědělskou produkcí a detailní teoreticko-ekonomická analýza efektů jednotlivých nástrojů této politiky. V závěru kapitoly jsou nastíněny směry budoucího vývoje společné zemědělské politiky EU.

Ve čtvrté kapitole je věnována pozornost společné obchodní politice s důrazem na efekty vyplývající z celní unie a nové teoretické přístupy strategické obchodní politiky. Pátá kapitola pod názvem Politika na ochranu hospodářské soutěže kromě teoreticko-ekonomických východisek této politiky analyzuje možné překážky bránící konkurenci ve vztahu k jejich institucionálnímu ošetření. Šestá kapitola je věnována průmyslové politice, především ve smyslu diskuse o opodstatněnosti argumentů pro realizaci této politiky.


Ke stažení: Disertační práce - Nedomlelová
Červen 2023
poútstčtsone
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY