Detail práce

Ekonomická integrace v severní Americe: Teorie a realita pravidel určování původu zboží

Autor: Mgr. Anna Dotřelová
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Anglicky
Stránky: 83
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Pravidla určování původu zboží jsou často přehlíženou, i když nedílnou součástí zón volného obchodu. Ačkoli primárně chrání před jedním ekonomickým zlem, odklonem obchodu, sekundárně však mohou způsobit jiné – výrazné zvýšení nákladů spojených s tím, aby se zboží kvalifikovalo pro preferenční přístup. Tato práce se zabývá tímto tématem, včetně odhadu nákladů spojených s preferenčním zacházením. V první části práce popisujeme následky restriktivně formulovaných pravidel určování původu zboží. V druhé části zaměříme svou pozornost tyto pravidla v Severoamerické zóně volného obchodu, probereme jak jejich specifika, tak jejich vliv na obchod. V poslední části práce jsme navrhli nový odhad nákladů spojených s kvalifikací zboží pro preferenční zacházení. Tento postup je založen na detailním zpracování Celního sazebníku USA a podrobných datech importu na úrovni HS6. Naše výsledky stanovily, že tyto náklady se pohybují mezi 4,6 a 4,9 procenty dovozní ceny zboží.
Ke stažení: Diplomová práce Anna Dotřelová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY