Detail práce

Oceňování úrokových derivátů a otázky kalibrace v rámci multifaktorového Libor market modelu

Autor: Mgr. Jan Doubrava
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 68
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Finanční deriváty jsou finanční instrumenty jež umožňují investorům i dlužníkům optimalizovat svá portfolia podle individuálních potřeb a míry akceptovatelného rizika. Jejich význam na finančních trzích v posledních deseti letech enormně stoupl a objemy zobchodovaných instrumentů nepřestávají růst. Deriváty úrokových měr tvoří velkou podskupinu, jejich oceňování tvoří ve finanční matematice díky zvláštním charakteristikám dynamiky výnosové a diskontní křivky samostatnou kapitolu. Tato diplomová práce se v první části zabývá základními principy oceňování derivátů úrokových měr vycházející z teorie o bezarbitráži a představením nejběžnějších modelů dynamiky výnosové křivky. Druhá část se zabývá otázkou kalibrace v rámci "LIBOR Market Modelu" s jedním až třemi faktory rizika. Tyto tři modely jsou použity k ocenění swapcí pomocí Monte Carlo simulace v rámci teorie o bezarbitráži představené v první části. Výsledkem práce je zjištění, že nejlépe jsou swapce oceněny pomocí modelu s pouze jedním faktorem rizika.
Ke stažení: Diplomová práce Jan Doubrava

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY