Detail práce

Přímé investice podniků do zahraničí. Komparativní studie vývoje v České republice a na Slovensku.

Autor: Mgr. Katarína Jánošíková
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 92
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou přímých investic českých a slovenských podniků v zahraničí. Cílem práce je analyzovat, které faktory přispěly k pozdějšímu vzestupu přímých investic slovenských firem do zahraničí v porovnání s českými podniky. Práce ukazuje, že slovenské podniky byly znevýhodněny v porovnání s českými, protože české vlády vytvořily lepší podmínky pro místní podniky usilující se o investice v zahraničí. Dalším faktorem, který přispěl k opožděnému odlivu přímých zahraničních investic ze Slovenska hned z několika důvodů, byl opožděný příliv přímých zahraničních investic. Případová studie poukazuje na to, že podobnost národních kultur může být důležitým faktorem při úvahách o internalizaci podniků a že blízkost národních kultur nevede nutně k blízkosti podnikových kultur.
Ke stažení: Diplomová práce Katarína Jánošíková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY