Detail práce

Evropská migrační politika EU: Jsou přechodná období potřebná?

Autor: Mgr. Lucie Redlová
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: † RNDr. Miron Tegze CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Český
Stránky: 73
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá opodstatněností použití přechodných období na volný pohyb pracovníků v případě tzv. „Východního“ rozšíření. Analýza dopadu rozšíření na pracovní trhy původních členských států naznačuje, že migrace za prací není tak velká, jak se očekávalo. Ke stejným závěrům došly i studie založené na ekonometrických modelech či průzkumech veřejného mínění. V práci shrnu teoretické přístupy k migraci a migrační pohyby v Evropě v historii. V další části přiblížím společnou migrační politiku Evropské unie. Další kapitoly se zabývají rozšířením – zkušenostmi z minulých rozšíření (vstup Řecka, Portugalska a Španělska), Východním rozšířením i nedávným vstupem Rumunska a Bulharska do Unie.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY