Detail práce

Daňová konkurence v EU: Proč neharmonizovat zdanění korporačních příjmů

Autor: Mgr. Martin Salí
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 81
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V této práci si kladu za cíl odpovědět na otázku, zda je v Evropské Unii nutné harmonizovat zdanění korporačních příjmů. Za tímto účelem jsem provedl analýzu existence konkurence korporačních daní mezi zeměmi EU s přihlédnutím k jejím hlavním determinantům. Diskutuji teoretické koncepty a závěry empirických studií provedených na toto téma. Analýzou dlouhodobých benefitů a nákladů fiskální suverenity států EU v oblasti korporačního zdanění docházím v práci k závěru, že daňová harmonizace v EU není potřebná. Tento výsledek podkládám úvahami o čistém přínosu z harmonizace, její politické prosaditelnosti, potenciálním efektu daňového exportu a rostoucího zahraničního podílu na kapitálu, rozlišení vnitřní a vnější daňové konkurence, možnostech fiskální stabilizace rozpočtu, přirozené konvergenci korporačních daňových měr a optimální daňové struktuře.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY