Detail práce

Obecné povinnosti členů představenstva akciové společnosti (v česko-německo-americkém porovnání)

Autor: Mgr. Jan Petrov
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 82
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Předmětem této práce jsou obecné povinnosti (povinnost loajality, povinnost náležité péče) uložené soukromým právem členům představenstva (resp. správní rady) společnosti. Práce zkoumá delawarské a německé právo a za použití přístupu směru law & economics analyzuje efektivitu povinností uložených členům představenstva. Přitom rozvíjí koncept obchodního rozhodování, pravidla obchod¬ního úsudku, sebeobchodování a obchodních příležitostí. Práce dochází k závěru, že se mnoho amerických (delawarských) doktrín a pravidel uchytilo v německém právu, většinou bez výslovného ustanovení zákona. Naproti tomu české právo takový trend nepostihl. Proto práce argumentuje ve prospěch novelizace obchodního zákoníku.
Ke stažení: Diplomová práce Jan Petrov

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY