Detail práce

Nabídka pobídek pro zahraniční investory

Autor: Bc. Tomáš Havránek
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: Ing. Ivo Koubek
Konzultant: doc. Ing. Pavel Mertlík CSc.
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 94
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zaměřuje na rozbor těch aspektů investičních pobídek, které byly do dnešní doby diskutovány pouze zřídka – soustředí se především na analýzu faktorů, jež determinují poskytované množství pobídek pro zahraniční investory. V jejím rámci jsou představeny dva formalizované modely nabídky investičních pobídek a jejich výsledky jsou následně empiricky ověřeny. Práce ukazuje, že poskytované množství pobídek je skutečně ovlivněné objemem na-bízeným konkurenčními státy, není tedy možné zamítnout slabou hypotézu pobídkového soupe-ření o zahraniční investice. Nepotvrzuje se však, že tato soutěž probíhá podle intenzivního mo-delu, proto je možné zamítnout silnou hypotézu pobídkového soupeření o přímé zahraniční in-vestice mezi sousedními zeměmi.
Ke stažení: Bakalářská práce Tomáš Havránek

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY