Detail práce

Intertemporal Redistribution

Autor: Bc. Boril Šopov
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant: Mgr. Michal Skořepa Ph.D
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 47
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce studuje podněty, které pomáhají zachovat současný penzijní systém v čase a zároveň se pokouší zodpovědět otázku, jaké politicko-ekonomické síly jsou v pozadí takovéhoto masivního přerozdělování. Sestavili jsme positivní model kombinující mikroekonomické základy preferencí jedince se stochastickým hlasováním z oblasti Veřejné volby. Takovéto prostředí nám umožňuje modelovat preference mladého i starého jednotlivce vůči úrovni mezičasové redistribuce. Navíc, nám umožňuje zkoumat vliv změn v dlouhověkosti na výsledek volebního modelu.
Usuzujeme, že s prodlužováním délky života poroste úroveň přerozdělování.
Ke stažení: Bakalářská práce Boril Šopov

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY