Detail práce

Mergers and Acquisitions: Do They Create Value?

Autor: Mgr. Viktor Hanzlík
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 75
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá otázkou zda fúze a akvizice vytvářejí ekonomickou hodnotu. První část je věnována teoretickým důvodům, které mohou vést ke vzniku ekonomické hodnoty při fúzích a akvizicích. V této sekci také posoudíme některá klamná zdůvodnění pro fúze. Ve druhé části se věnujeme metodologiím používaným pro měření hodnoty vytvořené fúzemi a akvizicemi, a poté představíme dříve publikované práce zabývající se naším tématem. Zaměřujeme se přitom nejen na jejich výsledky, ale i na metodologii.
Ve dvou případových studiích prakticky demonstrujeme užití těchto metodologií. Naším závěrem je, že velký počet událostí, úniky informací a zvěstí, nejistota a omezení použitých tržních modelů zpochybňují odhady hodnoty vytvořené fúzemi a akvizicemi. Ke zmírnění tohoto problému doporučujeme pečlivější studium a interpretaci událostí předcházejících fúzím.
Ke stažení: Diplomová práce Viktor Hanzllík

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY