Detail práce

Dopad přijetí Eura na České investory

Autor: Mgr. Tomáš Honěk
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 87
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce zkoumá dopad zavedení Eura v České Republice na domácí portfoliové investory. Autor nejdříve poskytuje přehled existující literatury, která se zabývá zavedením jednotné měny v současných zemích Euro-zóny. Zavedení Eura bude znamenat eliminaci měnového páru jako finančního aktiva. Tento afekt však s největší pravděpodobností bude převážen rozšířením množiny investičních příležitostí, které jednotná měna přinese. U jednotlivých portfolií je totiž velmi patrné převážení směrem k domácím aktivům. Zavedení Eura však přineslo značné snížení tohoto fenoménu v rámci zemí Euro-zóny. Eliminace měnového rizika tedy umožní českým investorům lépe rozprostřít svá aktiva v rámci Evropy a efektivněji tedy diverzifikovat své portfolio.
Následně autor odhaduje International Asset Pricing Model, aby zjistil, zdali je Eurové měnové riziko oceněné z pohledu českého investora. Pomocí metody Quasi-Maximum Likelihood autor odhaduje mnohorozměrný GARCH-in-Mean model, který umožňuje zároveň odhadnout oceňovací rovnice a podmíněnou variančně-kovarianční matici. Autor zjišťuje, že Eurové riziko je zahrnuté v ceně aktiv a přináší negativní prémii za riziko. Čeští investoři jsou tedy ochotni obětovat část výnosu, aby mohli držet zahraniční aktiva. Přechod na Euro umožní českým investorům „levněji“ diversifikovat své portfolio směrem k Evropským aktivům.
Ke stažení: Diplomová práce Tomáš Honěk

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY