Detail práce

Meziodvětvové mzdové diferenciály v České republice

Autor: Mgr. Kateřina Jelínková
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Milan Sojka CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 89
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Práce pojednává o meziodvětvových mzdových rozdílech v České republice. Otázka, proč jsou zaměstnanci se shodnou úrovní lidského kapitálu ohodnocováni napříč odvětvími odlišnou mzdou, patří mezi často diskutovaná témata ekonomie trhu práce. Obsahuje totiž základní spor o pojetí tohoto trhu, a to má-li být považován za kompetitivní, či nikoli. Na datech Informačního systému o průměrném výdělku je testováno neoklasické (kompetitivní) vysvětlení meziodvětvových mzdových diferenciálů, platnost teorie statisticky nezachytitelných vlastností zaměstnanců je na základě testu zpochybněna. Zařazení meziodvětvových mzdových diferenciálů v České republice do mezinárodního kontextu a analýza odvětví s neobvyklou výší mzdového diferenciálu umožňuje navrhnout alternativní vysvětlení mzdových rozdílů v České republice. Vzhledem k vysoké ziskovosti odvětví s nadprůměrným mzdovým diferenciálem se jako vhodný popis české reality jeví sociologická teorie George Akerlofa a teorie rozdělení renty.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY