Detail práce

Konvergence České republiky k EU ( v porovnání s dalšími kandidátskými státy )

Autor: Mgr. Ctirad Slavík
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Evropská integrace
Jazyk: Český
Stránky: 89
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci
Odkaz:
Abstrakt: Regresní analýza reálné konvergence a jejího vztahu k nominální konvergenci ukazuje, že Česká republika je obou případech odlehlým pozorováním, když vykazuje jak nižší růst, tak nižší cenovou hladinu, než by odpovídalo její úrovni reálného důchodu na hlavu podle konceptu  - konvergence, respektive Balassa -- Samuelsonova efektu. Co se týká plnění Maastrichtských kritérií konstatujeme relativně dobrou pozici ČR s výjimkou rozpočtových deficitů. Vzhledem existujícím apreciačním tlakům zdůrazňujeme důležitost správného nastavení centrální parity při vstupu do ERM2 a budoucího výkladu kurzového kritéria, stejně jako fakt, že účast v ERM2 by měla být omezena na minimum (tj. 2 roky). Ekonometricky testujeme konvergenci inflace za použití ADF testů stacionarity, jak pro jednotlivé časové řady, tak pro panelová data (metoda Levin, Lin). Konvergenci inflace mezi kandidátskými státy a k EU interpretujeme v první řadě jako odeznívání transformačního šoku. Ve srovnání s dřívějšími pracemi konstatujeme snižování rychlosti konvergence, což je v souladu s touto hypotézou. Konvergence inflace znamená uzavírání inflačního kanálu cenové konvergence, která v BS efektu plyne z procesu reálné konvergence.
Ke stažení: Diplomová práce - Slavík

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY