Detail práce

Regulácia bankového kapitálu a správanie sa bánk: zhodnotenie amerických bánk z regiónu EU-15 v období rokov 2000-2005

Autor: Mgr. Milan Matejašák
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Slovenský
Stránky: 90
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: V posledom období regulátori zvýšili pozornosť na kapitálovú primeranosť bánk aby tak zaistili stabilitu bánk a tým vlastne zaistili stabilitu celého finančného systému. Cieľom tejto diplomovej práce je vyhodnotiť a porovnať, ako americké a európske banky prispôsobujú svoj kapitál a riziko pri regulácii kapitálu, či a ako reagujú na obmedzenia uložené regulátormi. Na to použijeme modifikovanú verziu Shrieves a Dahlovho modelu simultánnych rovníc. Tento model analyzuje, ako banky prispôsobujú svoj kapitál a riziko, keď sa blížia minimálnym kapitálovým požiadavkom. Naše výsledky ukazujú, že požiadavky regulátorov prinášaju žiadaný efekt. Americké aj európske banky, ktorých kapitál sa blíží minimálnej hranici, zvýšia svoj kapitál. Americké banky navyše znížia riziko svojich portfólií.
Ke stažení: Diplomová práce Milan Matejašák

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY