Detail práce

Evropská kohezní politika - je úspěšná ve smyslu vyrovnávání důchodových nerovností mezi regiony EU?

Autor: Mgr. Lucie Svrčková
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: † prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Český
Stránky: 141
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou regionálních disparit v rámci Evropské unie. Po teoretické části, kde jsou objasněny institucionální struktura, historický vývoj, opodstatnění existence regionální politiky na evropské úrovni a dále potenciální vlivy této redistribuce na blahobyt v zúčastněných oblastech, jsou zkoumány příjmové nerovnosti v jednotlivých evropských regionech (a to jak na národní úrovni, tak v rámci jednotlivých členských zemí) a jejich vývoj během posledních přibližně dvaceti let. Následuje analýza redistribučních efektů evropských strukturálních výdajů z hlediska jejich cílení na relativně nejslabší části Společenství. Pomocí lineární regrese je zkoumána efektivnost regionální politiky, konkrétně (ne)existence pozitivního vztahu mezi regionálními subvencemi a vyrovnáváním nerovností v důchodech vzhledem k průměru EU. Můj přístup je poněkud odlišný od většiny empirických studií zabývajících se těmito otázkami; snažím se prozkoumat účinnost regionální politiky jednak v jednotlivých členských zemích a jednak pro Unii jako celek.
Ke stažení: Diplomová práce Lucie Svrčková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY