Detail práce

Porovnání účtování derivátů a zajištění podle IFRS a US GAAp standartů

Autor: Mgr. Zuzana Znamenáčková
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: Ing. Monika Hollmannová
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 91
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Mezinárodní kapitálové toky s sebou přinášejí potřebu jednotných účetních pravidel, které by zjednodušily práci investorům a mateřským a dceřiným společnostem při konsolidaci. Na světě se nejčastěji používají dva účetní standardy, americký US GAAP a mezinárodní IFRS. Od roku 2002 jsou oba standardy vzájemně harmonizovány. Tato práce se zabývá porovnáním pravidel pro účtování derivátů a zajištění podle těchto standardů. Práce identifikuje ty oblasti, kde ještě existuje prostor pro další harmonizaci a na základě fiktivních účetních případů posuzuje, která pravidla umožňují lépe zobrazit realitu.
Ke stažení: Diplomová práce Zuzana Znamenáčková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY