Detail práce

Odměňování manažerů v teorii a české praxi

Autor: Mgr. Jordan Gešev
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant: Ing. Ivo Koubek
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Český
Stránky: 80
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce popisuje a analyzuje ekonomické aspekty motivace, institucionální pozadí a charakteristické vlastnosti manažerů a dále kvalitu správy na podnikové úrovni s ohledem na výši a složení odměn manažerů. Model zmocněnec-zmocnitel, model dominance manažerů a model správce prochází postupnou analýzou, aby byly nakonec kriticky srovnány. Dále jsou analyzovány dopady multiúrovňového rozhodování a provádění účetních operace za účelem obohacení.
Praktické části práce jsou zaměřeny na debatu efektů ekonomické transformace v České republice a současný vývoj. Podrobně je analyzováno složení celkové odměny manažera. Nakonec jsou diskutovány právní aspekty spojené s odměňováním manažerů, institucionální aspekty tohoto odměňování a faktická převaha daňové optimalizace odměňování nad motivační složkou.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY