Detail práce

Výtěžnost pohledávek a pravidlo přednostního vyplácení věřitelů v bankrotu

Autor: Mgr. Lenka Hádlová
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Výtěžnost pohledávek a pravidlo přednostního vyplácení věřitelů v bankrotu
Tato práce se zabývá vztahem mezi očekávanou výtěžností pohledávek v bankrotu a postavením dané pohledávky v kapitálové struktuře dlužníka. Podle pravidla absolutní přednosti by měly být pohledávky v bankrotu vždy vypláceny v daném pořadí, a to tak že každá pohledávka může být uspokojena, jedině pokud všechny výše postavené pohledávky byly splaceny v plné výši. Ale jelikož toto pravidlo je v praxi běžně porušováno, skutečná výtěžnost se může významně lišit od předpokladů postavených na zachování přednosti.
Rozsah porušování přednostního vyplácení věřitelů v bankrotu je do značné míry určen postavením věřitelů v bankrotovém řízení v rámci daného právního rámce. Tato práce zkoumá vlastnosti bankrotových zákonů, jež toto porušování umožňují, jakož i ex-post a ex-ante efekty porušování priority. V tomto kontextu je též analyzován nový český Insolvenční zákon, jenž vstoupí v platnost 1.ledna 2008. Práce se snaží poskytnout náhled pro lepší porozumění problematickému vztahu mezi výtěžností pohledávek a úrovní ochrany práv věřitelů v rámci daného právního rámce.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY