Detail práce

Why Are They Only Slowly Picking Up? Low level of Cross Border Mergers and Acquisitions in EU Banking Sector

Autor: Mgr. Vojtěch Kačena
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 126
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V poslední desetiletích byla přijata významná opatření za účelem vytvoření společného finančního trhu, který je považován za významný postupný krok pro vytvoření jednoho společného trhu v rámci Evropské Unie. Paradoxně, bezprecedentní vlna fúzí a akvizic v devadesátých letech měla primárně národních charakter. Tato práce si klade za cíl odhalit faktory vedoucí k relativně malé mezinárodní aktivitě fůzí a akvizic. V prvních dvou částech jsem se zaměřil na makro úroveň a došel k závěru, že národní zájmy a nejednotný dohled byly hlavní důvody pro pomalejší integraci. V třetí části jsem se zaměřil na ex-ante a ex-post stádia fúzí a akvizic a vyvodil, že firmy preferují domácí transakce, protože potenciální synergie jsou snáze dosažitelné, fragmentace jednotlivých domácích trhů nabízí řadu akvizičních příležitostí a velikost ‘too big to fail’ je také jednodušeji dosažitelná na lokálním trhu. V poslední části studuji dva aktuální případy mezinárodních akvizic

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY