Detail práce

Evropské sociální modely a jejich vliv na efektivnost

Autor: Mgr. Eva Karamanová
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 88
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Mzdové náklady a flexibilita pracovních trhů se řadí mezi přední determinanty výroby a lokačních rozhodnutí mezinárodně mobilních společností. Proto si otázka industriálních vztahů a sociálních systémů obecně zasluhuje pozornost této práce. Sociální rozdíly mezi obyvateli v Evropě rostou. Růst reálných mezd je nižší než růst produktivity práce, což vede k poklesu jednotkových mzdových nákladů. Podíl mezd na celkovém důchodu ekonomik klesá, přesto nezaměstnanost roste. To vytváří pochybnosti o existenci inverzního vztahu mezi výší mezd a nezaměstnaností. Existují však země, například Dánsko, kde se sociální poměry zlepšily a ekonomická efektivnost zvýšila.
Diplomová práce analyzuje čtyři evropské sociální modely, jejich fungování a výsledky. Vyzdvihuje silné stránky jednotlivých modelů a upozorňuje na hlavní nedostatky. Největší pozornost je věnovaná dánskému sociálnímu modelu, kterému se podařilo vyvážit dvě zdánlivě protichůdné charakteristiky: flexibilitu a jistotu. Práce hledá odpověď na otázku, jestli je dánský sociální model nejoptimálnější a zda je možná jeho implementace v jiných evropských zemích. Zároveň práce dává doporučení na korekce modelů, navrhuje alternativní řešení a pokouší se predikovat další vývoj.
Ke stažení: Diplomová práce Eva Karamanová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY