Detail práce

Předvstupní pomoc České republice - Program Phare

Autor: Mgr. Klára Rozhoňová
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Evropská integrace
Jazyk: Český
Stránky: 108
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Program Phare je jeden ze tří předvstupních nástrojů financovaných Evropskou Unií, které pomáhají kandidátským zemím střední a východní Evropy při přípravě na přistoupení k Evropské unii. Prvotní cíl programu Phare byl pomoci těmto zemím v průběhu ekonomické i politické transformace, ale od roku 1993, kdy Evropská rada na zasedání v Kodani vybídla země střední a východní Evropy k přistoupení, byla podpora přeorientována a zaměřila se především na předvstupní pomoc. První část mé diplomové práce popisuje mechanismy programu, typy programu Phare, alokované a vyplacené prostředky a také sektory, které pomoc zahrnuje. Druhá část se soustředí na twinning, novou metodu podpory kandidátských států při přijímání a implementování acquis communautaire vysláním dlouhodobých předvstupních poradců do kandidátských států. V této části také analyzuji jeden z twinningových projektů realizovaný v České republice. Závěrečná část obsahuje analýzu současné situace a základních problémů a celkově hodnotí program Phare.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY