Detail práce

Multinacionální korporace - determinanty jejich rozhodování a vliv jejich působení na ekonomiku země na příkladu automobilového průmyslu

Autor: Mgr. Ondřej Kareš
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: † prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Český
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce rozebírá otázku nadnárodních společností, mezinárodní produkce a dopady jejich působení na národní ekonomiku.
Nejprve se zabývá teoretickými důvody vzniku nadnárodních společností a motivy pro jejich chování. Na vybraných empirických datech pak ilustruje jejich význam ve světové ekonomice i České republice, jakožto příkladu tranzitivní země. Nový způsob mezinárodní produkce je dále znázorněn na příkladu automobilového průmyslu, jakožto odvětví, které je dominováno velkými nadnárodními společnostmi a to jak na úrovni hlavních světových automobilek, tak v celé dodavatelské struktuře. V poslední části je na datech českého zpracovatelského průmyslu z let 2000 až 2005 analyzován dopad přítomnosti nadnárodních společností na domácí podniky skrze pozitivní spillover efekty.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY