Detail práce

Konvergence mzdových nákladů

Autor: Mgr. Martin Kopecký
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: Ing. Michaela Erbenová Ph.D
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Hospodářská politika
Jazyk: Anglicky
Stránky: 93
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o konvergenci mzdových nákladů mezi 21 vyspělých zemí v období 1961-2006. Naše pojetí konvergence se opírá o Samuelsonovu (1948) hypotézu vyrovnání cen faktorů produkce mezi ekonomikami (Factor Price Equalization Theorem). Dále se zabýváme nadnárodními společnostmi a jejich funkcí v snižování rozdílů ve vybavenosti produkčními faktory a rovněž i jejich vlivem na produktivitu a mzdové náklady v hostitelské zemi. V empirické části testujeme doposud poměrně zřídka zkoumanou hypotézu konvergence mzdových nákladů. Naše výsledky potvrzují, a to poměrně významně, hypotézu konvergence mzdových nákladů a to jak v případě jednotlivých zemí tak i pro panelová data. Dále odhadujeme, že země střední a východní Evropy mají před sebou období přibližně 10 (ČR, Maď) až 15 let (SK, Pol) k tomu, aby přešly od konkurenceschopnosti založené na nízkých nákladech a mzdách ke kvalitativně založené konkurenceschopnosti.

Ke stažení: Diplomová práce Martin Kopecký

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY