Detail práce

Příčiny selhání PPP projektů

Autor: Mgr. Michaela Kubištová
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: PhDr. Tomáš Sedláček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 146
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se primárně zabývá identifikací a analýzou příčin selhání projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (dále též PPP). PPP patří ve světě mezi běžně využívané způsoby zajištění veřejných služeb nebo veřejné infrastruktury. V České republice je tento způsob relativně nový a je opředen řadou mýtů vzhledem k medializaci projektu D 47. Z tohoto důvodu jsou v úvodní kapitole podrobně vysvětleny a kriticky diskutovány principy, na kterých je celý koncept postaven. Následně se práce zaměřuje na identifikaci a analýzu příčin selhání neúspěšných PPP projektů, které byly realizovány v různých sektorech. Příčiny selhání jsou podrobně ilustrovány na několika případových studiích mezi které patří i D47. Na základě provedené identifikace a analýzy jsou dále zkoumány možnosti jak selháním předejít. Tato část vychází z teorie i užívané zahraniční praxe. S ohledem na zhodnocení stavu v České republice jsou závěrem vyvozena doporučení, která by měla napomoci úspěšnější a efektivnější implementaci PPP v ČR.
Ke stažení: Diplomová práce Michaela Kubištová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY