Detail práce

Česká úprava účtovníctva vs. Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva: Interhotel Olympik

Autor: Mgr. Ivan Murko
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: Ing. Irena Kemény
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Slovenský
Stránky: 95
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá porovnaním českej úpravy účtovníctva a Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva vo všeobecnej rovine i vo vzťahu ku konkrétnym vplyvom existujúcich rozdielov. Jej cieľom je predovšetkým poukázanie na dopad odlišností v účtovných postupoch i celkovej koncepcii účtovníctva a vykreslenie ich dôsledkov v súčasnosti i blízkej budúcnosti. Práca sa skladá zo štyroch hlavných častí.
Úvodná kapitola pojednáva o modernej teórii účtovníctva, pričom sa venuje i regulácii účtovníctva a skutočnostiam, ktoré zapríčiňujú rozdielnosť účtovných systémov vo svete.
Druhá časť práce popisuje a analyzuje účtovné pravidlá na medzinárodnej „scéne“. Rozoberá pritom harmonizáciu účtovníctva ako na globálnej, tak na európskej úrovni. Z celosvetového pohľadu sa zameriava na Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva, v závere potom okrajovo zachycuje americké Všeobecne uznávané účtovné princípy. Vo vzťahu k európskej úprave sa venuje štvrtej, siedmej a (pôvodne) ôsmej účtovej smernici Rady Európskeho spoločenstva ako i súčasnému európskemu účtovnému právu vo vzťahu k Medzinárodným štandardom účtovného výkazníctva.
Nasledujúca kapitola rozoberá českú úpravu účtovníctva a zároveň predstavuje základné rozdiely medzi Medzinárodnými štandardmi účtovného výkazníctva a úpravou účtovníctva v ČR v oblasti prezentácie účtovej závierky, konkrétnych položiek účtovných výkazov a odlišných účtovných postupov.
Posledná časť popisuje a hodnotí dopady jednotlivých rozdielov v pravidlách účtovania vo všeobecnosti i na konkrétnom príklade Interhotela Olympik. Na tomto mieste je predložená česká v porovnaní s medzinárodnou verziou súvahy hotela za účtovné obdobia rokov 2005 a 2006. V závere kapitoly nájdeme možný postup ČR pred úplným prijatím Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva.
V závere práce sú vymenované klady i zápory medzinárodných štandardov, pričom zdôrazňuje pozitívny potenciálny dopad na Českú republiku v prípade ich prijatia, neopomínajúc potrebu existencie štandardu pre malé a stredné podniky.
Říjen 2023
poútstčtsone
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY