Detail práce

Investování do garantovaných a zajištěných fondů v nabídce českých bank

Autor: Mgr. Jiří Outrata
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 87
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je analyzovat garantované a zajištěné fondy v nabídce českých bank. Nejprve je na základě vylíčení rizik investování přiblížen smysl nově vznikajících investičních produktů s nízkým rizikem. Teoretická část práce dále obsahuje popis fungování fondů a představení povolených a skutečně používaných nástrojů a technik jejich investiční politiky. Povaha garantovaných a zajištěných fondů je zkoumána též v rámci managementu portfolia, a to jak z pohledu investora, tak portfolio manažera.
V praktické části práce je popsána situace na českém trhu garantovaných a zajištěných fondů a příslušné fondy nabízené jednotlivými bankami jsou do detailů rozebrány. Značná pozornost je následně věnována hodnocení výkonnosti garantovaných a zajištěných fondů a porovnání dosažených čistých výnosů.
Ke stažení: Diplomová práce Jiří Outrata

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY