Detail práce

Strukturální fondy EU jako nástroj podpory regionálního rozvoje v Polsku a České republice

Autor: Mgr. Miroslav Richter
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: PhDr. Jana Marková
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Český
Stránky: 92
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá regionální politikou Evropské Unie s důrazem na implementaci strukturálních fondů EU. Proces integrace EU je doprovázen nárůstem regionálních nerovností uvnitř členských států. Práce dává základní přehled o problematice regionálních disparit, vývoji a principech strukturální politiky a ukazuje přístup ekonomické teorie k regionálnímu růstu. Ve druhé části jsou diskutovány regionální disparity Polska a České republiky a porovnány strategie implementace zdrojů ze strukturálních fondů pro období 2004 – 2006. Práci uzavírá diskuse efektivnosti strukturální politiky EU.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY