Detail práce

Úvěrový proces a metody výběru schvalovacího procesu

Autor: Mgr. David Skála
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 109
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá úvěrovým procesem v bankách. Popisuje úvěrový proces od prvního okamžiku, kdy klient požádá o úvěr, až po konečné splacení úvěru. Vysvětluje, jaké kroky banka podniká během celé doby splácení úvěru a co dělá v okamžiku kdy klient není schopen úvěr splácet. Ukazuje, jaké výpočty se používají při oceňování rentability poskytnutí úvěrů. V neposlední řadě se způsobem jakým jsou úvěry distribuovány do jednotlivých schvalovacích úrovní, tedy zda-li může být schválen přímo na pobočce klienta či musí být schválen na celostátní úrovni. Přichází s hypotézou, že standardně používaný postup určování těchto schvalovacích úrovní je neefektivní a navrhuje nový způsob této distribuce. V poslední části tyto dva odlišné způsoby porovnává, nejdřív teoreticky a později provádí empirickou analýzu dopadu těchto metod na dostupném datovém vzorku.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY