Detail práce

Remittances: the service provider perspective

Autor: Mgr. Jan Zika
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 136
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Práce zkoumá mezinárodní remitence (tj. přeshraniční platby přistěhovaleckých pracovníků) z pohledu existujících nebo potenciálních poskytovatelů těchto plateb. Je v ní vysvětlen jejich ekonomický význam a dopad, charakterizováni spotřebitelé, kterých se tyto platby dotýkají, a jejich chování, popsán proces provedení remitenční transakce, a klasifikovány a porovnány mechanismy převodu. Práce také analyzuje světové toky remitencí a spotřebitelské náklady. Jsou zde shrnuty výsledky výzkumu trhu poskytovatelů remitenčních převodů, prozkoumány reprezentativní příklady existujících platebních služeb a identifikovány kategorie poskytovatelů. Dále práce hodnotí obchodně strategické pozice existujících druhů služeb a identifikuje faktory, které by měly odlišovat úspěšné poskytovatele. Na závěr je zhodnocena obchodní příležitost pro poskytovatele inovačních služeb.
Ke stažení: Diplomová práce Jan Zika

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY