Detail práce

Optimálne pravidlá poradia uspokojenia pohľadávok nekonsenzuálnych veriteľov v insolvenčnom konaní

Autor: Mgr. Daniela Kubejová
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Slovenský
Stránky: 74
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Optimálna ochrana veriteľov je dôležitou súčasťou insolvenčného práva aj celého právneho a ekonomického prostredia. Skupina nekonsenzuálnych veriteľov vzbudzuje veľké diskusie, keďže títo veritelia nevstupovali do vzťahu s dlžníkom dobrovoľne a môžu utrpieť veľké škody. Väčšina odborníkov sa zhoduje na nutnosti ochrany pre túto skupinu. Medzi hlavné návrhy patrí presun v rebríčku prioritného usporiadania pohľadávok smerom nahor alebo zavedenie inštitútu osobnej zodpovednosti akcionárov firmy.
Práca najprv charakterizuje atribúty, ktoré by mala optimálna úprava insolvenčného práva splňovať. Jadro práce tvorí charakteristika nekonsenzuálnych veriteľov a popis dôvodov, pre ktoré by mala byť tejto skupine udelená „superpriorita“. Druhú časť práce tvorí diskusia o tom, či by mala byť zavedená osobná zodpovednosť akcionárov pre delikty. Práca sa snaží zistiť, ktorá z navrhovaných úprav je z ekonomického pohľadu najvýhodnejšia a teda aj najvhodnejšia.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY