Detail práce

Kreditní deriváty a jejich užití v bankách v ČR

Autor: Mgr. Michal Kysilko
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 85
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Příchod kreditních derivátů znamenal zásadní inovaci v oblasti řízení úvěrového rizika. Dnes kreditní deriváty slouží nejen k zajišťování nebo diverzifikaci rizika, nýbrž také jako významné investiční nástroje. Tato práce se zabývá nabídkou kreditně-derivátových produktů v bankách v České republice. Vzhledem k tomu, že se jedná o nákladné produkty pro relativně úzkou skupinu klientů, obchodují se v ČR jen ve velmi malém množství. Nabízejí je zde pouze tři banky, které tyto produkty nevytvářejí, ale "přeprodávají" je od svých zahraničních partnerů. Zpravidla jde o strukturované kreditní produkty, tj. CLN nebo CDO, které se dále přizpůsobují konkrétním požadavkům klientů. Trh se swapy úvěrového selhání tu neexistuje. Otázkou budoucnosti je vstup kreditních derivátů na retailový trh, jenž má v ČR velký potenciál.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY