Detail práce

Centrálne bankovníctvo, banková regulácia a dohľad v SR

Autor: Mgr. Peter Madleňák
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Slovenský
Stránky: 123
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práca na tému Centrálne bankovníctvo, banková regulácia a dohľad v SR pozostáva z piatich hlavných častí, v ktorej sa snažím podať ucelený obraz o bankovej regulácii a dohľade v SR a jej inštitucionálnom usporiadaní. V úvodnej časti sa zaoberám historickým vývojom centrálnych bánk a bankovej regulácie v národnom a medzinárodnom kontexte a ekonomickým odôvodnením bankovej regulácie a dohľadu, pričom hľadám odpoveď na hypotézu o vhodnosti, či nevyhnutnosti bankovej regulácie. Ďalej prechádzam k popisnej analýze inštitucionálneho ukotvenia ŠBČS a NBS ako vykonávateľov regulácie a dohľadu nad bankami v ČSFR a SR. Následne analyzujem štruktúru bankovej regulácie a súčasnú úpravu bankového dohľadu v SR a snažím sa o náčrt hlavných problémov, ktoré priniesla transformácia ekonomiky SR bankovému dohľadu. V záverečnej časti sa zaoberám trendami v bankovej regulácii a dohľade spojenými s európskou integráciou a tzv. integráciou dohľadov.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY